Graniak dębowy

Oferta handlowa na graniaki dębowe mokre  Jakość do indywidualnego uzgodnienia z odbiorcą. W standardzie posiadamy: 

1. Graniak dębowy kl. AA 
Cięcie: 65x65x520-1220 mm; 54x54x 520-1220 mm 
Fakturowanie: 60x60x500-1200 mm; 50x50x500-1200 mm 
Jakość: cztery strony wolne od wad. Dopuszcza się pojedyncze sęczki zdrowe w kolorze drewna do 3 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 

2. Graniak dębowy kl. AB Długi 
Cięcie: 65x65x820-1220 mm; 54x54x820-1200 mm 
Fakturowanie: 60x60x820-1220 mm; 50x50x800-1200 mm 
Jakość: Na dwóch przylegających do siebie stronach lub co najmniej jednej stronie dopuszcza się sporadyczne sęczki zdrowe do 3 mm. Na pozostałych stronach dopuszcza się sęki zdrowe do 10 mm, czarne do 5 mm, oraz zdrowy biel ale wady te muszą być oddalone od strony A minimum 15 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 


3. Graniak dębowy kl. AB 
Cięcie: 65x65x270-520 mm; 54x54x270-520 mm 
Fakturowanie: 60x60x250-500 mm; 50x50x250-500 mm 
Jakość: Na stronie A dopuszcza się sporadyczne sęki zdrowe do 5 mm. Na stronie B dopuszcza się sęki zdrowe do 10 mm, czarne do 5 mm, oraz biel oddalony od strony A do połowy grubości. Na bocznych stronach dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, czarne do 10 mm, chore do 5 mm oraz płytki zakorek do 30 mm. Wady te muszą być oddalone od krawędzi o 15 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 

4. Graniak dębowy kl. BC 
Cięcie: 64x64x270-520 mm; 54x54x270-520 mm 
Fakturowanie: 60x60x250-500 mm; 50x50x250-500 mm 
Jakość: Na stronie B dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, czarne i chore do 5 mm. Sęki oddalone są od krawędzi o 15 mm. Biel bez ograniczeń. Na stronie C dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, sęki czarne, tabaczne do 15 mm, sęki chore do 10 mm, mały zakorek do 10 mm. Na bocznych stronach dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, czarne do 10 mm, chore do 5 mm oraz płytki zakorek do 30 mm. Wady te muszą być oddalone od krawędzi o 15 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 

Ceny surowca i suszenia dostępne na zapytanie;
Artur Maziakowski
artur@zielonekominkowe.pl
tel. 571 402 039