Fryza dębowa

Oferta handlowa na fryze dębową mokrą 


Jakość do indywidualnego uzgodnienia z odbiorcą. W standardzie posiadamy: 

1. Fryza dębowa kl. AB 
Cięcie: 42x54x270-620 mm 
Fakturowanie: 38x50x250-600 mm 
Jakość: Na stronie A dopuszcza się sporadyczne sęki zdrowe do 5 mm. Na stronie B dopuszcza się sęki zdrowe do 10 mm, czarne do 5 mm, oraz biel oddalony od strony A do połowy grubości. Na bocznych stronach dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, czarne do 10 mm, chore do 5 mm oraz płytki zakorek do 30 mm. Wady te muszą być oddalone od krawędzi o 15 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 


2. Fryza dębowa kl. BC 
Cięcie: 42x54x270-620 mm 
Fakturowanie: 38x50x250-600 mm 
Jakość: Na stronie B dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, czarne i chore do 5 mm. Sęki oddalone są od krawędzi o 15 mm. Biel bez ograniczeń. Na stronie C dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, sęki czarne, tabaczne do 15 mm, sęki chore do 10 mm, mały zakorek do 10 mm. Na bocznych stronach dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, czarne do 10 mm, chore do 5 mm oraz płytki zakorek do 30 mm. Wady te muszą być oddalone od krawędzi o 15 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 


3. Fryza dębowa kl. AB 
Cięcie: 38x54x270-620 mm; 35x54x270-620 mm 
Fakturowanie: 34x50x250-600 mm; 32x50x250-600 mm 
Jakość: Na stronie A dopuszcza się sporadyczne sęki zdrowe do 5 mm. Na stronie B dopuszcza się sęki zdrowe do 10 mm, czarne do 5 mm, oraz biel oddalony od strony A do połowy grubości. Na bocznych stronach dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, czarne do 10 mm, chore do 5 mm oraz płytki zakorek do 30 mm. Wady te muszą być oddalone od krawędzi o 15 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 


4. Fryza dębowa kl. BC 
Cięcie: 38x54x270-620 mm; 35x54x270-620 mm 
Fakturowanie: 34x50x250-600 mm; 32x50x250-600 mm 
Jakość: Na stronie B dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, czarne i chore do 5 mm. Sęki oddalone są od krawędzi o 15 mm. Biel bez ograniczeń. Na stronie C dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, sęki czarne, tabaczne do 15 mm, sęki chore do 10 mm, mały zakorek do 10 mm. Na bocznych stronach dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, czarne do 10 mm, chore do 5 mm oraz płytki zakorek do 30 mm. Wady te muszą być oddalone od krawędzi o 15 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 


5. Fryza dębowa kl. I 
Cięcie: 30x84x270-520 mm 
Fakturowanie: 27x77x250-500 mm 
Jakość: fryzy o jednolitym jasnym kolorze. Dopuszczalne sporadyczne sęczki szpilkowe zdrowe w kolorze drewna do 3 mm oddalone od krawędzi o 10 mm. Biel, przebarwienia i inne wady nie dopuszczalne. 

 
6. Fryza dębowa kl. II 
Cięcie: 30x84x270-520 mm 
Fakturowanie: 27x77x250-500 mm 
Jakość: dopuszcza się biel zewnętrzną zdrową do 1/3 szerokości, sporadyczne sęki zdrowe do 10 mm, ciemne i zepsute do 5 mm. Sęki muszą być oddalone od krawędzi o 10 mm a od czół o 20 mm. Na krawędziach dopuszcza się płytkie , nie wchodzące do środka sęczki zdrowe do 3 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 


7. Fryza dębowa kl. III 
Cięcie: 30x84x270-520 mm 
Fakturowanie: 27x77x250-500 mm 
Jakość: dopuszcza się biel zewnętrzną zdrową bez ograniczeń oraz biel wewnętrzną zdrową sporadycznie. Sęki zdrowe do 15 mm, ciemne i zepsute do 10 mm. Sęki muszą być oddalone od krawędzi o 10 mm a od czół o 20 mm. Na krawędziach dopuszcza się płytkie, nie wchodzące do środka sęki zdrowe do 5 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 

8. Fryza dębowa kl. IV 
Cięcie: 30x84x270-520 mm 
Fakturowanie: 27x77x250-500 mm 
Jakość: dopuszcza się biel zewnętrzną zdrową bez ograniczeń oraz biel wewnętrzną zdrową. Sęki zdrowe do 20 mm, sęki ciemne i zepsute do 15 mm, mały zakorek do 20 mm. Sęki i zakorek muszą być oddalone od krawędzi o 10 mm a od czół o 20 mm. Na krawędziach dopuszcza się sęki zdrowe do 15 mm, chore do 5 mm. Układ słoi dowolny, dopuszczalne delikatne przebarwienia. Inne wady nie dopuszczalne. 


9. Fryza dębowa parkietowa jednostronnie czysta 
Cięcie: 30x84x270-520 mm 
Fakturowanie: 27x77x250-500 mm 
Jakość: na górnej szerszej stronie dopuszczalne pojedyncze sęczki zdrowe w kolorze drewna do 3 mm. Na dolnej stronie dopuszczalna biel do połowy grubości, sęki zdrowe do 15 mm, sęki chore do 10 mm, płytki zakorek do 30 mm. Na bocznej stronie dopuszczalne sęki zdrowe do 10 mm i sęki chore do 5 mm, ale wady te muszą być oddalone od górnej strony poniżej połowy grubości. 


10. Fryza dębowa kl. I 
Cięcie: 30x77x270-520 mm 
Fakturowanie: 27x70x250-500 mm 
Jakość: fryzy absolutnie bezsęczne o jednolitym jasnym kolorze. Biel, przebarwienia i inne wady nie dopuszczalne. 


11. Fryza dębowa kl. II 
Cięcie: 30x77x270-520 mm 
Fakturowanie: 27x70x250-500 mm 
Jakość: dopuszczalne sęki zdrowe do 15 mm w ilości max 2 szt. na element, sęki czarne do 5 mm w ilości 1 szt. na element. Wady te muszą być oddalone od krawędzi co najmniej o 1 cm. Zdrowy biel do 1/4 szerokości. Inne wady nie dopuszczalne. 


12. Fryza dębowa kl. III 
Cięcie: 30x77x270-520 mm 
Fakturowanie: 27x70x250-500 mm 
Jakość: dopuszczalne sęki zdrowe do 20 mm bez ograniczeń, sęki czarne i sęki chore do 10 mm w ilości 1 szt. na element. Wady te muszą być oddalone od krawędzi co najmniej o 1 cm. Dopuszczalny zdrowy i lekko przebarwiony biel do 1/3 szerokości, delikatne przebarwienia i rozcięty rdzeń. Inne wady nie dopuszczalne. 


13. Fryza dębowa wąska kl. MIX 
Ciecie: 30×65/54/43×270-620 mm 
Fakturowanie: 27×60/50/40×250-600 mm 
Jakość: Na stronie A dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, czarne i chore do 5 mm. Sęki oddalone są od krawędzi o 15 mm. Biel bez ograniczeń. Na stronie B dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, sęki czarne, tabaczne do 15 mm, sęki chore do 10 mm, mały zakorek do 10 mm. Na bocznych stronach dopuszcza się sęki zdrowe do 15 mm, czarne do 10 mm, chore do 5 mm oraz płytki zakorek do 30 mm. Wady te muszą być oddalone od krawędzi o 15 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 


14. Fryza dębowa cienka kl. MIX 
Ciecie: 24x54x270-620 mm 
Fakturowanie: 22x50x250-600 mm 
Jakość: Na stronie A dopuszcza się sęki zdrowe do 15 mm, czarne i chore do 5 mm. Sęki oddalone są od krawędzi o 15 mm. Biel bez ograniczeń. Na stronie B dopuszcza się sęki zdrowe do 20 mm, sęki czarne, tabaczne do 15 mm, sęki chore do 10 mm, mały zakorek do 10 mm. Na bocznych stronach dopuszcza się sęki zdrowe do 10 mm, sęki czarne i chore do 5 mm. Wady te muszą być oddalone od krawędzi o 15 mm. Inne wady nie dopuszczalne. 


15. Fryza dębowa Mozaikowa 
Cięcie: 30 x 84/65/54/43 x 180 i 220 mm 
Fakturowanie: 27 x 77/60/50/40 x 180 i 200 mm 
Jakość: dopuszcza się biel zewnętrzną i wewnętrzną zdrową bez ograniczeń. Sęki zdrowe do 20 mm, ciemne i zepsute do 15 mm, mały zakorek do 30 mm. Sęki i zakorek muszą być oddalone od krawędzi o 10 mm a od czół o 20 mm. Na krawędziach dopuszcza się sęki zdrowe do 15 mm, chore do 10 mm. Inne wady nie dopuszczalne. Ceny surowca i suszenia dostępne na zapytanie;
Artur Maziakowski
artur@zielonekominkowe.pl
tel. 571 402 039